AC Hotel by Marriott we Wrocławiu

Spółka meblomex została wybrana na dostawcę dla w/w obiektu.

Zakres na jaki została zawarta umowa obejmuje. wyposażenie meblowe i stolarkę drzwiową dla całego obiektu. Hotel zostanie oddany do użytku w Kwietniu 2017 roku.