Fundusze Europejskie

Spółka MEBLOMEX podaje do publicznej wiadomości, że zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Celem projektu jest opracowanie projektu wzorniczego drzwi wewnątrzlokalowych o podwyższonych parametrach odporności przeciwpożarowej i akustycznej z systemem ułatwiającym dostępem dla osób niepełnosprawnych i wdrożenie do oferty.

Wartość projektu 1 425 816,00 PLN z czego wartość dofinansowania pochodzące ze środków wspólnotowych 644 120,00 PLN oraz środki własne 781 696,00 PLN