Rozwój działalności badawczo-rozwojowej spółki Meblomex

Zarząd spółki MEBLOMEX S.A. podaje do publicznej wiadomości.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 2012/19 z dnia 5 listopada 2019 r. Pozytywnie został oceniony wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Pt. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej spółki Meblomex poprzez utworzenie zaplecza badawczego przeznaczonego do badań nad innowacyjnym wkładem drzwiowym do drzwi wewnętrznych o zwiększonej odporności przeciwpożarowej i izolacyjności akustycznej.


W wyniku przeprowadzonej przez KOP oceny, projekt spełnił wszystkie kryteria zerojedynkowe i punktowe, otrzymując 32 pkt z 45 pkt możliwych do uzyskania, co stanowi 71,11% wymaganej punktacji. Wartość projektu 2 358 652,50 PLN z czego wartość dofinansowania pochodzące ze środków wspólnotowych 1 143 879,88 PLN oraz środki własne 1 214 772,62 PLN